Välkommen till Virologi.se

protect yourself (flu protection)Hej och välkommen till Virologi.se. Hemsidan startade upp i början av 2013 och vi försöker kontinuerligt uppdatera med aktuella och intressanta nyheter som handlar om just virologi. Här nedan kan du se vad som just nu är aktuellt. Vi har även en avdelning där du kan läsa om virusorsakade sjukdomar samt många uppskattade virologiquiz där du kan testa dina egna kunskaper. Vi har även startat upp en Facebooksida där du kan bli medlem så du virus1snabbt kan se när något nytt publiceras på hemsidan. På Virologi.se är vimycket tacksamma för kritik och tips hur vi skall utveckla sidan att bli ännu bättre. Det finns mycket att göra men vi har precis börjat. Tjänsten är inte till för patienter och om man vill ha information bör man kontakta de ordinarie resurserna inom sjuvården. Kontakta oss gärna om du har något som du funderar på.

En mycket lång influensasäsong

Smittskyddsinstitutet har precis gjort sin slutrapport för årets influensasäsong och den övergripande slutsatsen var att säsongen var både svår och ovanligt lång. Det cirkulerade tre influensatyper samtidigt och under 18 veckor hade man över 8 000 konstaterade fall. Det skall poängteras att dessa fall endast är de laboratorieverifierade och det finns givetvis ett stort mörkertal. …

Läs mer

Google mäter aktiviteten av Dengue

I början på året gick WHO (World Health Organization) ut i ett pressmeddelande att Denguefeber är den tropiska sjukdom som sprids snabbast i världen idag. Drygt 40 % av jordens befolkning lever i område där infektionen sprids och varje år insjuknar dessutom 50 – 100 miljoner patienter. Det är dock inte bara via WHO eller …

Läs mer

Redan 1996 orsakade Usutuvirus död bland koltrastar i Italien

Under 2001 i Wien skedde plötsligt en stor decimering av antalet koltrastar i staden. Man genomförde analyser som pekade på att de blivit infekterade av usutuvirus (1). Det var inte tidigare känt att det kunde orsaka sjukdom hos fåglar, och man visste egentligen bara att det fanns hos myggor i tropiska och subtropiska Afrika. Efter …

Läs mer

Denguefeber ett stort globalt hälsoproblem

I början på året uttalade sig WHO att Denguefeber är den tropiska sjukdom som sprider sig snabbast i världen just nu. Man menar att det årliga insjuknar mellan 50 och 100 miljoner i dengue. CDC skriver att minst 40 % av jordens befolkning bor i länder där det finns denguefeber. Eftersom sjukdomen finns runt om …

Läs mer

Antikroppar mot Ebolavirus hittat hos fladdermöss (fruit bats) i Bangladesh

Ebolavirus tillhör tillsammans med Marburgvirus gruppen filoviridae. Ebolvirus delas i sin tur in i fyra olika viruse: Zaire Ebola virus (ZEBOV), Sudan Ebola virus, Reston Ebola virus (REBOV) och Côte d’Ivoire Ebola virus. För att utreda den geografiska spridningen av viruset har Olival KJ et al undersökt 276 fladdermöss i Bangladesh för närvaro av antikroppar …

Läs mer

Mässlingsvirus - Foto Smittskyddsinstitutet Kjell Olof Hedlund.

Mässlingsutbrottet pågår fortfarande i Uppsala

Ännu kommer det nya fall av konstaterade mässling i Uppsala. Smittskyddsinstitutet rapporterar att sedan starten av utbrottet har det varit 14 fall, 5 stycken i Stockholm och 9 stycken i Uppsala. Mässlings är en virussjukdom som sprids via luften och är en av de mest smittsamma som finns. Inkubationstiden ligger på i snitt någonstans 10-11 …

Läs mer

Influensan börjar att minska men för RSV är aktuella läget något mer oklart

Smittskyddsinstitutet rapporterar att fallen av laboratorieverifierade influensor minskar. I vecka 9 var det 782 fall och därmed har det minskat med 20 %. Ser man till de olika typerna är det förhållandevis jämt mellan säsongsinfluensorna A och B och A(H1N1)pdm09. En tydlig trend är att säsongsinfluensa B endast minskar marginellt medan de övriga har börjat …

Läs mer

Nytt fall av coronavirus i Saudiarabien

Saudiarabiens hälsoministerium har bekräftat ett nytt fall av novel coronavirus. Det rörde sig om en 69-årig man som las in på sjukhus den 10 februari och 19 februari avled han. Ännu utreder man närmare omständigheter men det finns inget som tyder på att han varit i kontakt med någon av de tidigare fallen av coronavirus …

Läs mer

Influensan och RSV fortsätter att minska men forfarande rapporteras höga nivåer

Antalet fall av både influensan och RSV fortsätter att minska i Sverige om man ser till vecka 8. Forfarande ligger antalet anmälda fall dock fortsatt på en hög nivå rapporterar Smittskyddsinstitutet. Trycket på svensk sjukvård har varit stort den här vintern där flera av de stora akutsjukhusen har varit i beredskapsläge under hösten. I vissa …

Läs mer

Över 200 instuderingsfrågor i vårt virologiquiz

Vi blev precis klara med ett quiz om denguefeber och därmed kan Virologi.se erbjuda sina läsare över 200 instuderingsfrågor. Ett av de bästa sätten att hålla kunskapen vid liv är att repetera och på sidan kan man hur många gånger man vill göra quiz om olika aspekter inom virologin. De flesta quiz har 10 olika frågor om en specifik …

Läs mer