Antivirala läkemedel

Pills over yellow background

Gruppen antivirala läkemedel växer stadigt och idag finns det en hel del olika preparat trots att många virusorsakade sjukdomar fortfarande saknar behandlingsmöjlgiheter och man är hänvisad till symtomatisk terapi. Här kan du läsa om olika preparat.

 

  • Aciklovir